Contoh Soal Tes Sinonim CPNS 2018

Tes sinonim merupakan salah satu tes yang sering digunakan dalam proses seleksi pegawai baik perusahaan swasta, BUMN hingga CPNS. Tes sinonim sendiri merupakan soal mencari persamaan arti kata yang paling tepat dalam lima pilihan (multiple choice) di mana bertujuan untuk menguji kemampuan verbal peserta.
contoh soal tes sinonim

Selain kemampuan verbal, tes sinonim atau persamaan kata juga bertujuan untuk menilai seberapa luas pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu pastikan Anda telah mengetahui arti kata di berbagai bidang termasuk bidang administrasi dan kepegawaian, agama, anatomi, psikologi, filsafat, pendidikan, sastra, linguistik dan sebagainya.

Yang jelas tes sinonim ini akan menguji ketelitian dan wawasan pengetahuan umum yang dimiliki, untuk itu usahakan jangan terburu-buru dan tetap fokus dalam menjawab namun cepat karena banyak jebakan dan kata-kata yang bersifat asing. Anda dapat mempelajarinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang bisa Anda instal di smartphone.

Di tes CPNS sendiri tes sinonim merupakan bagian dari Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang masuk dalam kelompok Tes Inteligensia Umum (TIU). Hal ini sudah sepatutnya Anda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes seleksi CPNS 2018 ini, ada baiknya Anda mulai mempersiapkan diri dengan memperbanyak berlatih soal sinonim dan memperkaya kosakata Anda terutama bidang yang Anda lamar.

Baca juga : Tips agar lulus tes wawancara

Untuk membantu Anda dalam mempersiapkan tes CPNS 2018 berikut telah saya siapkan 100 contoh soal sinonim, namun untuk membantu daya ingat Anda dalam mempelajari soal ini. Saya tidak akan memberikan jawabannya secara langsung, melainkan Anda harus mencari dan memilih jawaban sendiri yang menurutnya tepat.

Hal ini sudah di program menggunakan Javascript, di mana jika Anda memilih jawaban benar akan muncul pop up dan setiap jawaban yang benar memiliki nilai satu poin. Namun jika salah Anda tidak bisa menjawab ulang melainkan harus di refresh dengan syarat poin yang telah terkumpul akan hilang. Untuk lebih jelasnya silakan lihat soal-soal di bawah ini.

Contoh Soal Psikotes Tes Sinonim (persamaan kata)
1. FITRAH
A. Zakat
B. Rendah hati
C. Kesucian
D. Perintah
E. Sedekah

2. DIKOTOMI
A. Dwi fungsi
B. Dwi bahasa
C. Kelompok
D. Dibagi dua
E. Perkelahian

3. WIDYAISWARA
A. Dua suara
B. Wisata
C. Bunyi
D. Ilmu
E. Guru

4. RABAT
A. Kredit
B. Potongan
C. Keuntungan
D. Tambahan gaji
E. Pembayaran kembali

5. ANONIM
A. Singkatan
B. Nama singkat
C. Nama kecil
D. Tanpa nama
E. Identitas

6. UNION
A. Kelompok
B. Negara
C. Penyatuan
D. Penyelarasan
E. Perjumpaan

7. EGALITER
A. Sederajat
B. Militer
C. Suka Memerintah
D. Otoriter
E. Tentara

8. KOLOFON
A. Kolot
B. Catatan
C. Pembicara
D. Pemberitaan
E. Naskah

9. MANIFESTASI
A. Wujud
B. Barang
C. Harta
D. Pernyataan
E. Data penting

10. ARTIFISIAL
A. Kecerdasan
B. Teknologi
C. Robot
D. Buatan
E. Ingatan

11. KOMPLIKASI
A. Penyakit
B. Kerumitan
C. Kritis
D. Darurat
E. Pendarahan

12. KORELASI
A. Persetujuan
B. Pengaruh
C. Konflik
D. Pemeriksaan
E. Hubungan

13. SOMBONG
A. Brutal
B. Anarkis
C. Arogan
D. Asesi
E. Depresi

14. KONSOLIDASI
A. Musyawarah
B. Peleburan
C. Keputusan
D. Pertemuan
E. Rapat

15. AMBISIUS
A. Imajinasi
B. Dorongan
C. Perbaikan
D. Berkeinginan
E. Bersumpah

16. VERIFIKASI
A. Persetujuan
B. Keamanan
C. Pemeriksaan
D. Keputusan
E. Aktivasi

17. VARIABEL
A. Deklarasi
B. Perhitungan
C. Berubah
D. Mutu
E. Unsur

18. SWADAYA
A. Gotong-royong
B. Berdiri
C. Mandiri
D. Cuma-cuma
E. Masyarakat

19. SEDERHANA
A. Tidak sombong
B. Rendah
C. Merakyat
D. Bersahaja
E. Fakir

20. RESISTAN
A. Menahan
B. Menyerang
C. Kedap air
D. Resiko
E. Amarah

21. AFILIASI
A. Sahabat
B. Bersaing
C. Bisnis
D. Berhubungan
E. Jaringan

22. KLIMAKS
A. Terakhir
B. Puncak
C. Tamat
D. Capaian
E. Keseimbangan

23. ADAGIUM
A. Persamaan
B. Adaptasi
C. Persembahan
D. Pepatah
E. Pengikut

24. KREASI
A. Kreatif
B. Ciptaan
C. Kepemilikan
D. Imajinasi
E. Prestasi

25. KONFRONTASI
A. Permusuhan
B. Timbal balik
C. Pembelaan
D. Persaudaraan
E. Arogansi

26. EVOLUSI
A. Penambahan
B. Pertumbuhan
C. Perbaikan
D. Perubahan
E. Perencanaan

27. TEMBERENG
A. Pembagian
B. Lingkaran
C. Pecahan
D. Sebagian
E. Jari-jari

28. INERSIA
A. Kelembapan
B. Kedalaman
C. Pembiusan
D. Kelembutan
E. Pengeringan

29. LURING
A. Internet
B. Kabel
C. Jaringan
D. Offline
E. Online

30. KONJUGASI
A. Interaksi
B. Ungkapan
C. Pertukaran
D. Pemisahan
E. Pemaduan

31. ADIKTIF
A. Kecanduan
B. Narkotika
C. Obat
D. Menenangkan
E. Membahagiakan

32. LAIK
A. Perizinan
B. Kelayakan
C. Persyaratan
D. Kewajaran
E. Terhormat

33. RALAT
A. Kegagalan
B. Ketidakpastian
C. Kesalahan
D. Perbaikan
E. Kesengajaan

34. ALIANSI
A. Militer
B. Ikatan
C. Saudara
D. Bisnis
E. Kerjasama

35. KICIK
A. Iklan
B. Hemat
C. Kecil
D. Dangkal
E. Sempit

36. FUNDAMENTAL
A. Resiko
B. Ekonomi
C. Pokok
D. Sejarah
E. Pusat

37. ADOPTIF
A. Adopsi
B. Berita
C. Penyerahan
D. Undang-undang
E. Daerah

38. KOMISI
A. Imbalan
B. Titipan
C. Anggota
D. Tugas
E. Pembayaran

39. KOLEGA
A. Budak
B. Karyawan
C. Suruhan
D. Teman sekampung
E. Sejawat

40. DISPERSAL
A. Gangguan
B. Perbedaan
C. Penyebaran
D. Tindakan
E. Kelahiran

41. FANA
A. Keyakinan
B. Mati
C. Alam
D. Tipuan
E. Dunia

42. MISTIK
A. Hantu
B. Roh
C. Akal
D. Gaib
E. Hasrat

43. FIKSI
A. Ideologi
B. Perasaan
C. Pemikira
D. Cerita
E. Khayalan

44. KOMPREHENSIF
A. Wawasan
B. Nalar
C. Lengkap
D. Tuntutan
E. Menerima

45. SAADAH
A. Pemilik
B. Kekuatan
C. Batin
D. Kebahagiaan
E. Sial

46. HAKIKAT
A. Dahulu kala
B. Murni
C. Kebiasaan
D. Adat
E. Kenyataan

47. KARTOGRAFI
A. Tulisan
B. Statistik
C. Peta
D. Gambar
E. Lukisan

48. EMPIRIS
A. Rumus
B. Pengalaman
C. Penelitian
D. Penyusunan
E. Mutlak

49. LURUH
A. Hancur
B. Total
C. Mengikis
D. Gugur
E. Bocor

50. BAKU
A. Standar
B. Bantuan
C. Makanan
D. Bahan
E. Anggota

51. ABSTRAK
A. Wujud
B. Lukisan
C. Tak terlihat
D. Niskala
E. Sebarang

52. SINOPTIK
A. Latar belakang
B. Cerita
C. Ringkas
D. Bocoran
E. Hubungan

53. CUKUP
A. Kaya
B. Genap
C. Cocok
D. Patut
E. Sembada

54. MAHARDIKA
A. Berilmu
B. Perang besar
C. Suci
D. Indah
E. Permaisuri

55. HURUF
A. Tulisan
B. Alfabet
C. Aksara
D. Tanda
E. Naskah

56. PESAN
A. Amanat
B. Tersembunyi
C. Doktrin
D. Perintah
E. Ajaran

57. ASIMILASI
A. Pembekuan
B. Proses
C. Penyesuaia
D. Penyerapan
E. Pertolongan

58. ASPIRASI
A. Tujuan
B. Rakyat
C. Amanat
D. Pemimpin
E. Harapan

59. DAFTAR
A. Deretan
B. Artikel
C. Bacaan
D. Indeks
E. Tuntutan

60. BIJAKSANA
A. Elok
B. Arif
C. Patut
D. Mujur
E. Beruntung

61. KOHESI
A. Perantara
B. Perpaduan
C. Saling suka
D. Pemanasan
E. Erat

62. RANCANGAN
A. Konsep
B. Buram
C. Konkret
D. Konstruksi
E. Susunan

63. MACAM
A. Tokoh
B. Rupa
C. Bentuk
D. Wujud
E. Bangun

64. SINTESIS
A. Khusus
B. Reaksi
C. Apriori
D. Pencampuran
E. Konsep

65. INTONASI
A. Lagu
B. Ketepatan
C. Ucapan
D. Vokal
E. Nada

66. AMPLIFIKASI
A. Sarana
B. Pembesaran
C. Suara
D. Peralihan
E. Dukungan

67. TRANSKRIPSI
A. Proses
B. Karangan
C. Naskah
D. Terjemahan
E. Pengalihan

68. SIMETRIS
A. Segitiga
B. Unsur
C. Seimbang
D. Garis poros
E. Bentuk

69. AFEKSI
A. Kasih sayang
B. Perasaan
C. Infeksi
D. Perubahan
E. Marah

70. AGRESI
A. Perbuatan
B. Musuh
C. Penyerangan
D. Militer
E. Pemuasan

71. JUVENIL
A. Binatang
B. Muda
C. Serat
D. Petunjuk
E. Golongan

72. KOMPULSI
A. Perbuatan
B. Tidak masuk akal
C. Paksaan
D. Perbandingan
E. Kumpulan

73. DAMAI
A. Sibuk
B. Tenteram
C. Hijau
D. Sepi
E. Sunyi

74. SADAR
A. Insaf
B. Lupa
C. Iman
D. Takwa
E. Doa

75. MANFAAT
A. Sumbangan
B. Kemuliaan
C. Keluhuran
D. Faedah
E. Ibadah

76. RAHASIA
A. Rumit
B. Penting
C. Sandi
D. Pribadi
E. Akun

77. SIMULTAN
A. Penggambaran
B. Pelatihan
C. Simulasi
D. Proses
E. Serentak

78. DEKIL
A. Kotor
B. Bau
C. Busuk
D. Sampah
E. Rapi

79. PREMAN
A. Penjahat
B. Gelandang
C. Tunawisma
D. Penakut
E. Swasta

80. MUKADIMAH
A. Penutupan
B. Preambul
C. Penyambutan
D. Pidato
E. Doa

81. EDISI
A. Majalah
B. Pembentukan
C. Karya
D. Khusus
E. Versi

82. VANDAL
A. Kikir
B. Bodoh
C. Pemberani
D. Perusak
E. Dangkal

83. SIFAT
A. Rasa
B. Pengaruh
C. Tabiat
D. Tingkah laku
E. Perbuatan

84. TAKWA
A. Takut
B. Khawatir
C. Gelisah
D. Percaya
E. Pahala

85. FASE
A. Perjuangan
B. Pembentukan
C. Bulan
D. Perkembangan
E. Gerhana

86. DALIL
A. Naqli
B. Ajaran
C. Ilmu
D. Kitab
E. Keterangan

87. KALBU
A. Lahir
B. Hati
C. Perasaan
D. Rohani
E. Religius

88. AMAR
A. Rambu-rambu
B. Larangan
C. Bahaya
D. Lalu lintas
E. Perintah

89. FALSAFAH
A. Gagasan
B. Bahasa
C. Dasar
D. Ilmu
E. Pendidikan

90. KARTEL
A. Penjahat
B. Perdagangan
C. Gabungan
D. Produksi
E. Ilegal

91. REMISI
A. Pidana
B. Hadiah
C. Hari raya
D. Penambahan
E. Pengurangan

92. PENYUSUPAN
A. Pencuri
B. Infiltrasi
C. Diam-dia
D. Penjahat
E. Tak dikenal

93. STANDAR
A. Prosedur
B. Hukum
C. Tumpuan
D. Penopang
E. Modul

94. ELEKTORAT
A. Partai
B. Fraksi
C. Golongan
D. Masyarakat
E. Keluarga

95. INSPEKSI
A. Interogasi
B. Pemeriksaan
C. Masalah
D. Kejutan
E. Perundingan

96. NUSA
A. Dua
B. Negara
C. Pulau
D. Daerah
E. Wawasan

97. INDEPENDEN
A. Merdeka
B. Bersatu
C. Umum
D. Netral
E. Populer

98. KAKU
A. Janggal
B. Suka
C. Rigid
D. Tumpul
E. Kasar

99. INTEGRAL
A. Bilangan
B. Lebur
C. Cacah
D. Lengkap
E. Terpadu

100. LEMAH
A. Fakir
B. Duafa
C. Miskin
D. Melarat
E. Hancur

Buka Komentar

0 komentar

Name

App & game,13,Asus,4,Gadget,39,Gaya hidup,8,Google Pixel,2,HTC,1,Info Menarik,3,Kesehatan,6,Keuangan,3,Lenovo,4,LG,2,Motorola,4,Nokia,3,OnePlus,1,Oppo,1,Psikotes kerja,5,Samsung,6,Sony Xperia,2,Teknologi,7,Tes Kerja,7,Tips & Trik Android,28,Tips Karier,11,Vivo,2,Xiaomi,3,ZTE,3,
ltr
item
Cariken: Contoh Soal Tes Sinonim CPNS 2018
Contoh Soal Tes Sinonim CPNS 2018
https://4.bp.blogspot.com/-RHOf-4mNGK8/W7PdOuuroCI/AAAAAAAACG8/Nn6q1oR2t0kF1TpsWXdcq7Ig4w51s5NzwCPcBGAYYCw/s400/Tes-sinonim.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-RHOf-4mNGK8/W7PdOuuroCI/AAAAAAAACG8/Nn6q1oR2t0kF1TpsWXdcq7Ig4w51s5NzwCPcBGAYYCw/s72-c/Tes-sinonim.jpg
Cariken
https://www.cariken.com/2018/10/contoh-soal-tes-sinonim-cpns-2018.html
https://www.cariken.com/
https://www.cariken.com/
https://www.cariken.com/2018/10/contoh-soal-tes-sinonim-cpns-2018.html
true
9051875670766753273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy